close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Centrum Testowe Technologii Odgromowych, Elektrotechniki i Systemów nośnych

Zakres badań i wyposażenie testowe

Istnieje możliwość przeprowadzenia następujących badań normatywnych:

 • Elementy instalacji odgromowych zgodnie z EN 50164-1
 • Iskierniki zgodnie z EN 50164-3
 • Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej zgodnie z EN 61643-11
 • Urządzenie ochronne przewodów teleinformatycznych zgodnie z EN 61643-21
 • Kablowe systemy nośne zgodnie z EN 61537
 • Systemy kanałów elektroinstalacyjnych zgodnie z EN 50085-1
 • Skrzynki rozgałęźne i obudowy zgodnie z EN 60670-1 i 22
 • Badania środowiskowe zgodnie z EN ISO 9227 (neutralne badania w ciągłych oparach mgły solnej)
 • Badania środowiskowe zgodnie z EN 60068-2-52 (cykliczne badania w oparach mgły solnej)
 • Badanie środowiskowe zgodnie z EN ISO 6988 (badanie w otoczeniu SO2)
 • Stopień ochrony IP zgodnie z EN 60592
 • Wytrzymałość na rozciąganie, zgodnie z EN 10002-1

Możliwe jest również wykonywanie badań wg specyficznych wymogów klientów, jak również badań nie zawartych w normach, w zakresie następujących parametrów granicznych:

 • Impulsy prądu piorunowego do 200 kA, 100 As i 10 MA²s
 • Impulsy prądu udarowego do 200 kA 8/20
 • Impulsy łączone do 20 kV 1,2/50 i 10 kA 8/20 (Ri 2 Ω)
 • Impulsy łączone do 10 kV 10/700 i 250 A 5/300 (Ri 40 Ω)
 • Impulsy łączone do 1 kV 10/1000 i 90 A 10/1000 (Ri 10 Ω)
 • Instalacja do generowania prądów następczych 255 V, 50 Hz, do 3 kA
 • Pomiar izolacji do 5 kV AC, 50 Hz
 • Pomiar izolacji do 6 kV DC
 • Pomiary przewodności do 63 A, 50 Hz
 • Badania obciążalności kablowych systemów nośnych do 10 m i do 70 kN
 • Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie do 100 kN