close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Centrum Testowe Technologii Odgromowych, Elektrotechniki i Systemów nośnych

Badania KTS

W celu zagwarantowania nośności kablowych systemów nośnych, zdefiniowano w normie DIN EN 61537 badania bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) i określono warunki przeprowadzania takiego badania. Urządzenie testowe KTS jest własną konstrukcją OBO Bettermann, rozbudowywaną w ciągu lat i dostosowywane do nowych wymagań i właściwości.

Przebieg badania koryt kablowych

Kablowe systemy nośne montuje się zgodnie z wymogami normy DIN EN 61537 i przy użyciu siłownika hydraulicznego umieszcza pod obciążeniem. Występujące w trakcie tego procesu odkształcenia są rejestrowane przez automatyczny przetwornik przemieszczenia i rejestrowane wraz z oddziaływującym obciążeniem. Jeżeli koryto kablowe wytrzyma wywierane na nie obciążenie, to w celu zabezpieczenia poddaje się korytko sile 1,7-krotnie wyższej. Po raz kolejny dokumentuje się odkształcenie w odniesieniu do obciążenia. Badanie to przeprowadza się dla każdego rozstawu zamocowań, w trzech powtórzeniach, w celu wykluczenia nielinearności wyników lub odstępstw.

Na urządzeniu testowym KTS można przeprowadzać badania na elementach o ciężarze do 7 ton. Możliwe są przy tym następujące maksymalne rozstawy podpór:

  • do 7 m jako konstrukcja złożona z dwóch wsporników
  • do 10 m jako konstrukcja złożona z jednego wspornika z wysięgnikiem
  • do 15 m jako konstrukcja złożona z jednego wspornika bez wysięgnika

Na urządzeniu testowym KTS można przeprowadzić następujące testy zgodnie z normą DIN EN 61537:

  • Kontrola bezpiecznego obciążenia roboczego nośników kabli o określonej długości, zamontowanych na powierzchni poziomej, o poziomym kierunku pracy z kilkoma rozstawami podpór
  • Kontrola bezpiecznego obciążenia roboczego nośników kabli o określonej długości, zamontowanych na powierzchni poziomej, o poziomym kierunku pracy z jednym rozstawem podpór
  • Kontrola bezpiecznych obciążeń roboczych (SWL) wysięgników
  • Kontrola bezpiecznych obciążeń roboczych (SWL) słupów