Systemy prowadzenia przewodów

Włączenie systemów prowadzenia przewodów i metalowych kolumn zasilającychych do środków ochrony

Wytyczne dotyczące zabezpieczeń
Części metalowe o odsłoniętych powierzchniach w razie błędu nie mogą się znajdować pod napięciem. Z tego względu konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Są one określone w obowiązujących normach. W zakresie systemów prowadzenia przewodów obowiązującymi normami są EN 50085-1 oraz EN 50085-2-1, w zakresie instalacji postanowienia DIN VDE 0100 część 410 i 540 (zabezpieczenia przed niebezpiecznym prądem dotykowym).

Różne rodzaje instalacji zgodnie z normą europejską
Norma europejska EN 50085-1 przewiduje różne rodzaje instalacji, które mogą być stosowane w różnych krajach UE. Wcześniej dla systemów kanałów instalacyjnych wymagane było tylko badanie wyrównania potencjałów, obecnie zaś w ww. normach dla elementów budowlanych przewidziane jest zastosowanie przewodów ochronnych. Jest to związane z zezwoleniem na układanie w kanałach (w niektórych krajach) przewodów z izolacją podstawową.

Należy uwzględnić wszystkie elementy metalowe
Norma EN 50085-1 wymaga: dla wszystkich elementów metalowych muszą być zapewnione środki ochronne. Producent ma obowiązek przeprowadzenia i udokumentowania stosownych badań. Kanały instalacyjne OBO są dodatkowo testowane i certyfikowane przez zewnętrzną placówkę badawczą.

Badanie skuteczności przez instalatora
Zadaniem instalatora jest sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń wg normy DIN VDE 0100 część 610 po wykonaniu instalacji. Należy skontrolować moment dokręcający śrub kontaktowych na zaciskach uziemiających i prawidłowy montaż łączników.

Zabezpieczenia w instalacji
W przypadku przerwania ciągu kanału przy przepustach kablowych, zabezpieczenie zapewnia dalsze przwodzenie, kanał w takiej sytuacji jest oddzielną, przewodzącą częścią, obejmującą różne pomieszczenia i obszary w budynku.
W przypadku kanałów podparapetowych z aluminium połączenie między podstawami jest zagwarantowane dzięki łącznikom. Połączenie pomiędzy pokrywą a kanałem jest samoczynnie zapewnione. Zapewnia to kompleksowe zabezpieczenie, nie wymagające dodatkowego okablowania.
W kanałach instalacyjnych LKM wykonanych z metalu połączenie między pokrywą a podstawą jest realizowane poprzez dodatkowe przewody uziemiające. Połączenie między podstawami jest uzyskiwane poprzez łącznik stykowy. Ważne: Pokrywy metalowe, lakierowane proszkowo, nie zaliczają się do konstrukcji mieszanej i z uwagi na to są uważane za nieizolowane. Tym samym należy je objąć zakresem zabezpieczeń. Przegrody wykonane z blachy stalowej są elementami samostykowymi. Również ze względu na sprzężenie pojemnościowe i ew. wyładowania statyczne metalowe pokrywy kanałów podparapetowych należy zabezpieczyć przewodami ochronnymi. Te czynności ekranujące redukują i prowadzą do podwyższenia ochrony EMV. Należy wykonać trwałe połączenia przewodami ochronnymi. W przypadku zmian w systemie, np. późniejszej instalacji, należy zapewnić podtrzymanie funkcji.