Kablowe systemy nośne

Normy, specyfikacje i certyfikacja

Produkty zgodne z normami zapewniają bezpieczeństwo
W ofercie firmy OBO znajdą Państwo kablowe systemy nośne stworzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów: podstawy techniczne stanowią tutaj postanowienia norm PN EN 61537 ( DIN VDE 0639). Opisują one wszystkie istotne parametry odnoszące się do tych systemów – od zakresu zastosowań, przez warunki badań, aż po odporność na korozję i klasyfikację temperaturową. Jako producent najwyższej jakości kablowych systemów nośnych OBO codziennie spełnia te wymagania.Opisane tutaj badania gwarantują zastosowanie systemów zgodnych z obowiązującymi normami.

Specyfikacje
Wszystkie artykuły w tym katalogu posiadają znak CE zgodnie z dyrektywami UE. Dotyczy to również części znormalizowanych, takich jak śruby, podkładki i nakrętki, stanowiące element składowy każdego systemu. Deklaracja zgodności CE poświadcza zgodność z wymienionymi dyrektywami lub normami, nie zapewnia jednak konkretnych właściwości. Podczas montażu i użytkowania produktów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w informacjach o produkcie, jak również ogólnych przepisów bezpieczeństwa.

Badania wyrównania potencjałów / ciągłość elektryczna
Kablowe systemy nośne muszą odznaczać się odpowiednią przewodnością. Tylko w ten sposób można zagwarantować właściwe wyrównanie potencjałów oraz odpowiednie połączenie z systemem. Ograniczenie przewodności wynika przede wszystkim ze zwiększenia rezystancji przejścia w miejscach połączeń.
W celu zmniejszenia rezystancji połączeń w kablowych systemach nośnych OBO przy projektowaniu kładziemy duży nacisk na połączenia wolne od rezystancji przejścia. Zaprojektowane systemy są oczywiście testowane w laboratorium BET.
Przebadane produkty są oznaczane znakiem homologacji. Mogą Państwo zamówić za pośrednictwem infolinii odpowiednie raporty z badań