close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

News
14. Dezember 2016

Nowa GENERACJA ograniczników przepięć

Ograniczniki o lepszych parametrach nich dotychczas
i o nowych właściwościach:

 • bardzo niski napięciowy poziom ochrony <1,3kV (dla ograniczników do instalacji 230/400V),
 • wszystkie ograniczniki nowej serii bez konieczności dobezpieczania do 160A GL,
 • zatrzask blokujący uniemożliwiający wysunięcie wkładek (ochrona antywibracyjna),
 • łatwo wyróżniające się niebieskie wkładki iskiernikowe (NPE), które również posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia.

OBO Bettermann jako pierwsza firma na świecie produkuje ograniczniki wykonane w obudowach z tworzywa bezhalogenowego.

Materiał bezhalogenowy nie wydziela w czasie pożaru gazów szkodliwych dla zdrowia oraz związków korozyjnych dla elementów konstrukcyjnych budynku!

Często nie doceniamy skutków oddziaływania bardzo trujących i agresywnych gazów powstających w czasie pożaru. Ocenia się, że około 95 procent ofiar pożarów umiera nie w następstwie bezpośredniego oddziaływania ognia, lecz przez zatrucia dymem. Dodatkowo powstające w trakcie pożaru korozyjne gazy pochodne ze spalania powodują znaczne szkody materialne i mogą trwale uszkodzić strukturę budynku.

Skład chemiczny materiałów bezhalogenowych został stworzony w taki sposób, aby w razie pożaru powstawało jak najmniej szkodliwych (toksycznych/korozyjnych) gazów, które w połączeniu z substancjami gaśniczymi mogą przekształcić się w kwas solny. W rozumieniu normy DIN VDE 0472 oznacza to, że materiały są uznawane za bezhalogenowe, jeżeli „proporcje halogenowego chloru, bromu i jodu wynoszą odpowiednio: dla chloru ≤ 0,2 % oraz fluoru ≤ 0,1 %”.

Stosowanie materiałów bezhalogenowych pozwala w razie pożaru na zredukowanie do minimum - szkód zarówno materiałowych, jak i osobowych!

Zalety stosowania aparatów 3+NPE z iskiernikiem (3 warystory i jeden iskiernik), to przede wszystkim zachowana separacja galwaniczna między przewodami fazowymi/neutralnym i ochronnym (PE). Determinuje to konkretne korzyści:

 • mniejszy prąd upływu ogranicznika,
 • jest to uniwersalne rozwiązanie do każdej sieci: TT oraz TN-S i TNC-S,
 • nie wymagany jest oddzielny wyłącznik różnicowo-prądowy przed ogranicznikiem w sieci TT zgodnie z IEC 60364-5-53,
 • brak niebezpiecznego napięcia dotykowego w przypadku awarii ogranicznika (problem izolacji urządzeń końcowych),
 • bezpieczeństwo w przypadku upływu doziemniego w układzie zasilania,
 • ogranicznik może być zainstalowany przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym, który nie zadziała przy pojawieniu się przepięcia,
 • niskie napięcie resztkowe pomiędzy przewodem fazowym (L) i neutralnym (N) (takie jak w ogranicznikach ochrony dokładnej Typ 2+3),
 • lepszy (niższy) napięciowy poziom ochrony między fazami (L) i przewodem neutralnym (N), dlatego, że warystor jest równoległy do urządzenia końcowego, nie tak jak w rodzaju połączenia 4 + 0.
 • 40 - Booklets 3912

  Nowa GENERACJA ograniczników przepięć Dobór i lista zamienników
  3,53 MB, PDF
  Do pobrania