close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Zrównoważony rozwój w OBO

Ochrona środowiska

Dalszy rozwój ochrony środowiska: regeneracja podczas produkcji

W OBO odpady produkcyjne nie są zwyczajnie wyrzucane.
OBO używa do produkcji wyłącznie surowców najwyższej jakości. Jednym z nich jest PCW – uniwersalne tworzywo sztuczne stosowane do produkcji np. kanałów grzebieniowych.

Dzięki innowacyjnemu procesowi powtórnego wykorzystania materiał jest teraz używany jeszcze wydajniej. Odpady powstające przy obróbce używane są powtórnie do wytłaczania, jako tzw. regenerat. Kompleksowy proces recyklingu zapewnia przy tym stałą wysoką jakość powstających rocznie 923 ton regeneratu PCW. Jednocześnie oszczędzana jest również energia. Ściśle ujmując: 415 ton oleju, 314 ton gazu i 111 ton węgla. Odpowiada to redukcji emisji CO2 o 1108 ton.

Dalszy rozwój ochrony środowiska: zielona przyszłość systemów korytek kablowych

OBO rewolucjonizuje układanie korytek kablowych – dzięki nowym produktom KTS Magic.
„Czy możliwe są jeszcze prawdziwe innowacje w zakresie kablowych systemów nośnych?” Gdy w OBO po raz pierwszy postawiliśmy sobie to pytanie, nikt nie przypuszczał, że można na nie odpowiedzieć „tak”. OBO udowadnia jednak, że taka możliwość istnieje, dzięki unikalnemu na skalę światową, opatentowanemu produktowi DUO-Plus. Sprawia on, że średnie i ciężkie kablowe systemy nośne OBO nie tylko stają się wytrzymalsze i prostsze w montażu, ale również bardziej przyjazne dla środowiska.

Środowisko również skorzystało na wprowadzeniu nowego procesu produkcyjnego DUO-Plus, a także kompletnie przeorganizowanej technologii: roczna produkcja korytek kablowych emituje o ok. 2600 ton CO2 mniej, niż w przypadku procesów standardowych. Oszczędność ta odpowiada emisji dwutlenku węgla wytwarzanej przez samochód osobowy podróżujący 375 razy dookoła świata. Aby zrównoważyć tę ilość CO2 produkowaną rocznie, należałoby zasadzić 200 000 młodych drzew bukowych.

Ochrona środowiska dzięki nowym materiałom: rosnące zapotrzebowanie na surowce odnawialne

Teraz uznane i popularne produkty VBS OBO również w wersjach z surowców odnawialnych.
Materiałem nowych GREEN PRODUCTS są innowacyjne tworzywa sztuczne na bazie surowców odnawialnych, np. celulozy (składnika drewna) i bio-poliamidu. Właściwości produktów pozostają bez zmian: materiał poddaje się obróbce tak samo, jak typowe tworzywa sztuczne. Również żywotność produktów nie ulega pogorszeniu.

Wprowadzenie nowych GREEN PRODUCTS to kolejny krok OBO na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju. Chroniąc zasoby surowców kopalnych, nowe produkty w szczególny spełniają aktualne zapotrzebowanie na komponenty budynków przyjazne dla środowiska.

Zrównoważone zużycie energii: znany, niezawodny produkt teraz również ze zintegrowanym oświetleniem.

Kablowe systemy nośne OBO ze zintegrowanym oświetleniem LED zapewniają oszczędność energii i wyższe bezpieczeństwo na parkingach.
OBO i Hella wspólnie piszą nowy rozdział historii oświetlenia – dzięki kablowym systemom nośnym ze zintegrowanymi modułami LED. Zapewniają one nieocenione zalety podczas montażu i eksploatacji. Podstawą instalacji nowego typu są jednostki świetlne, składające się z korytka kablowego, drabinki kablowej lub małego kanału AZ oraz modułu LED. Zintegrowany system wyróżniają niskie zużycie energii, trwałość i konieczność jedynie minimalnej konserwacji. W porównaniu z tradycyjnym oświetleniem system zapewnia korzyści pod każdym względem: przy 3000 źródeł światła i okresie amortyzacji 1,5 roku, przy założeniu 30 lat eksploatacji pozwala on zaoszczędzić 3 miliony euro i obniżyć emisję dwutlenku węgla o 600 ton rocznie (ok. 0,57 kg/kWh).

Jeszcze więcej prądu ze źródeł odnawialnych

Ważnym zasobem w procesie powstawania 30 000 produktów OBO jest energia elektryczna. W samym zakładzie głównym w Menden rocznie zużywanych jest jej 20 milionów kilowatogodzin. Rzecz jasna, takie zapotrzebowanie na energię pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Dlatego OBO konsekwentnie przechodzi na korzystanie ze stuprocentowo odnawialnego prądu ze źródeł naturalnych.

Wykorzystanie prądu ze źródeł naturalnych przez OBO obniża roczną emisję CO2 o 9800 ton. Dla porównania: taka ilość dwutlenku węgla powstałaby, gdyby każdy z 2000 pracowników OBO przejechał rocznie samochodem 28 000 km. Aby zrównoważyć taką ilość wyprodukowanego CO2, należałoby np. zasadzić 783 000 młodych buków.
Pochodzenie ekologicznego prądu wykorzystywanego przez OBO kontrolowane jest i certyfikowane według ścisłych wytycznych TÜV Süd. Przejście na prąd naturalny oznacza dla OBO ważny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Z innych ekologicznych źródeł energii korzysta zakład OBO na Węgrzech. Nowa instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 13 000 Wp wykorzystuje energię słoneczną do zasilania urządzeń produkcyjnych.