close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Centrum Testowe Technologii Odgromowych, Elektrotechniki i Systemów nośnych

Kontrola energii

W Centrum Testowym BET doskonale wykwalifikowani specjaliści wykonują badania elementów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Ponadto bada się tutaj oddziaływanie piorunów z naukowego punktu widzenia.

Urządzenie BET jest wyposażone w generator testowy do wytwarzania prądów piorunowych do 200 kA i generator hybrydowy do wytwarzania impulsów udarowych do 20 kV. Obydwa generatory zostały stworzone we współpracy z prof. dr. inż. Janem Meppelinkiem z Uniwersytetem Technicznym w Soest.

Na generatorze testowym badane są przeważnie produkty z linii TBS - czyli systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej. Zakres badań obejmuje badania nowych produktów, modyfikacji produktów OBO, testy porównawcze elementów ochrony odgromowej, urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej oraz odgromników i ochronników przepięciowych z produktami konkurencji. Badania elementów instalacji odgromowej są wykonywane zgodnie z normą PN EN 50164-1, iskierników separacyjnych zaś wg PN EN 50164-3.

Na generatorze hybrydowym badane są urządzenia ochronne przewodów teletechnicznych oraz wszelkiego rodzaju systemy prowadzenia kabli i kablowe systemy nośne o długości do ośmiu metrów. Dodatkowo przeprowadzane są również badania zachowania ciągłości elektrycznej zgodnie z normą PN EN 61537.


Historia BET

1994-1995 Projekt i budowa generatora prądu piorunowego pod kierownictwem prof. dr. inż. Meppelinka.

Grudzień 1995 Założenie i otwarcie Centrum Technologicznego Ochrony Odgromowej i EMC BET, będącego samodzielną filią OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG na Fischkuhle 39.

Obowiązki BET:

  • zgodne z normami badanie elementów odgromowych oraz przeciwprzepięciowych
  • naukowe badanie skutków uderzeń piorunów we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną SWF w Soest
  • Przeprowadzanie seminariów z zakresu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
  • Publikacja i prezentacja wyników badań na krajowych konferencjach dotyczących ochrony odgromowej, np. konferencjach VDE ABB w Neu Ulm i międzynarodowych konferencjach dotyczących ochrony odgromowej ICLP oraz w czasopismach fachowych
  • Współpraca w krajowych i międzynarodowych gremiach normalizacyjnych - takich, jak DKE, CENELEC i IEC


Klienci: BET GmbH wykonywał badania dla przeszło 50 różnych klientów na całym świata.

1998 Poszerzenie palety badań, zostają wprowadzone również badania środowiskowe, np. test rozpylania mgły solnej oraz test w atmosferze o wysokim stężeniu siarki, zostaje uruchomiony automatyczny generator testowy do urządzeń ochrony przewodów techniki teleinformatycznej oraz przeciwprzepięciowej.

2008 Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na badania, w szczególności na potrzeby laboratorium rozwojowego TBS, rozwiązano BET GmbH i zintegrowano w ramach OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG jako laboratorium badawcze. Początek przebudowy laboratorium wraz z jego rozbudową, zmianą struktur i przeprowadzką do centrum produkcji OBO w Hüingsen, w bezpośrednie pobliże zakładu produkcyjnego.

2009 Zmiana nazwy BET na Centrum badawcze ochrony odgromowej, elektrotechniki i systemów nośnych. Od teraz - oprócz 300 impulsów prądu piorunowego dziennie - można wykonywać również mechaniczne badania kablowych systemów nośnych.