close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Centrum Testowe Technologii Odgromowych, Elektrotechniki i Systemów nośnych

Badanie ochrony odgromowej elementów konstrukcyjnych

Zgodne z normami badanie elementów ochrony odgromowej

  • Metalowe elementy połączeniowe takie, jak łączniki, elementy przyłączeniowe i łączeniowe oraz szyny wyrównania potencjałów w systemach ochrony odgromowej muszą być badane zgodnie z normą "EN 50164-1 "Elementy urządzenia piorunochronnego – Część 1: Wymagania względem elementów połączeniowych“. Wymieniona powyżej norma zawiera opis sposobu przeprowadzenia badania. (rysunek 4)
  • Elementy ochrony odgromowej należy zakwalifikować stosownie go klasy ochrony odgromowej: klasa H dla wysokich obciążeń/100 kA, 50 As, 2,5 MA²s prądu piorunowym a klasa N dla normalnego obciążenia /50 kA, 25 As, 0,63 MA²s prądem piorunowym
  • Przed pomiarem wytrzymałości na prąd pomiarowy należy wykonać kondycjonowanie / starzenie przez obróbkę przy użyciu mgły solnej i wilgotnej atmosfery o wysokiej zawartości siarki. W przypadkach szczególnych - elementów konstrukcyjnych wykonanych z miedzi lub jej stopów (>80% miedzi) konieczna jest dodatkowa obróbka powierzchniowa z zastosowaniem atmosfery amoniaku.
  • Po przeprowadzeniu kondycjonowania/starzenia wykonuje się badanie prądem piorunowym z użyciem 3 impulsów piorunowych klasy wytrzymałości H = 100 kA lub N = 50 kA.
  • Po przeprowadzeniu badania prądem piorunowym testowane próbki nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń. Elektryczna oporność stykowa elementów połączeniowych nie może przekraczać wartości 1 mΩ a w przypadku szczególnym - stali szlachetnej - 2,5 mΩ. Ponadto, moment odkręcania połączeń śrubowych nie może być mniejszy, niż 0,25-krotność momentu dokręcającego, ani też być wyższy od 1,5-krotności momentu dokręcającego.
  • Po przeprowadzeniu badania należy udokumentować jego wyniki i przedstawić w formie raportu z badania. Element ochrony odgromowej otrzymuje znak kontroli BET stosownie do klasy odporności - Zgodny z normami badanie elementów ochrony odgromowej