close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Centrum Testowe Technologii Odgromowych, Elektrotechniki i Systemów nośnych

Badanie elektryczne

Badanie izolacji:

Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej bada się zgodnie z normą DIN EN 61643-11, systemy kanałów elektrycznych z izolacją elektryczną są badane zgodnie z DIN EN 50085-1 a puszki odgałęźne wg DIN EN 60670-1. Wytrzymałość elektryczna izolacji jest badana stosownie do najwyższego ciągłego napięcia roboczego urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej oraz napięcia pomiarowego systemów kanałów elektroinstalacyjnych i puszek odgałęźnych. Bada się przy tym izolację urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej przy zastosowaniu napięcia probierczego zgodnie z rysunkiem 5, systemów kanałów elektroinstalacyjnych przy użyciu napięcia probierczego wynoszącego dwukrotność napięcia pomiarowego + 1000 V lub napięcia probierczego wg ilustracji 5.

Badanie przewodności:

Kablowe systemy nośne przewodzące prąd bada się zgodnie z normą DIN EN 61537 a przewodzące prąd systemy kanałów elektroinstalacyjnych są badane zgodnie z DIN EN 50085. W trakcie badania mierzy się przewodność miejsc styku przy zastosowaniu prądu przemiennego rzędu 25 A. Impedancja (zmierzone napięcia / prąd przemienny) wzdłuż wsporników kabli nie może przekraczać 5 mΩ/m. Impedancja nad połączeniem nie może przekraczać 50 mΩ/m.

//TXT2 Elektrische Prüfungen

Badanie EMC:


Badania EMC przewodów przy użyciu prądów udarowych 1,2/50 i 10/1000 oraz prądów udarowych 8/20 i 10/1000 za pomocą generatora hybrydowego. Generator hybrydowy to automatyczne stanowisko badawcze pozwalające na przeprowadzanie badań normatywnych instalacji zabezpieczających techniki teleinformatycznej zgodnie z EN 61643-21. Badanie mechanizmów sprzęgania: prąd udarowy prowadzi się przez nadbudówkę antenową,
wytwarzającą pole zakłócające. W polu tym mierzy się modulowanie napięć zakłócających w kablu, przy uwzględnieniu różnych rodzajów układania. Bada się również ekranujące działanie kablowych systemów nośnych i systemów elektroinstalacyjnych.