close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Information

Information

OBO Bettermann Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż wprowadzony do obrotu niskonapięciowy ogranicznik przepięcia OBO BETTERMANN V25-B+C 4-280, EAN 4012195256120, art. Nr 5094 426, V25-B+C, art. Nr 5097 053, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na brak w dołączonych do wyrobu informacjach wskazania zakresu wilgotności, prądu resztkowego IPE oraz informacji o przeznaczeniu przedmiotowego wyrobu (do użytku wewnętrznego lub na zewnątrz). Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów