close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

 System osprzętu elektroinstalacyjnego

Jednostki zasilające VH i VHF dla prądu i sprężonego powietrza

Od góry przychodzi to, co dobre

Zasilanie stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych i warsztatach często nastręcza wiele problemów. Niezbędne media, jak np. prąd i sprężone powietrze, są prowadzone od centralnych węzłów zasilania do poszczególnych stanowisk pracy, gdzie należy je na nowo podłączyć. Przewodów zasilających często się nie zauważa, co grozi wypadkiem w miejscu pracy. Doprowadzone w sposób nieprzemyślany przewody pneumatyczne lub przedłużacze grożą potknięciem i utrudniają transport, co jest szczególnie uciążliwe, gdy trakty komunikacyjne są często używane.
OBO Bettermann oferuje rozwiązanie tego problemu: dzięki zajmującym niewiele miejsca jednostkom zasilającym VH oraz VHF zawadzające przedłużacze i węże będą niebawem należały do przeszłości. Rozwiązanie dosłownie wisi w powietrzu i jest na wyciągnięcie ręki! Potrzebne rozdzielacze kompaktowe można zawiesić za pomocą łańcucha pod sufitem i umieścić w dowolnym punkcie pomieszczenia. Pomagają one tym samym zapewnić bezpieczeństwo i zracjonalizować pracę na każdym stanowisku.
Jednostka zasilająca VH

Jednostka zasilająca typu VH jest przeznaczona do zastosowania w normalnym środowisku roboczym, np. w zakładach produkcyjnych lub warsztatach samochodowych. Oprócz jednostek zasilających, które można dowolnie wyposażyć, na 4 lub 8 sztuk osprzętu, dostępna jest również szeroka oferta fabrycznie wyposażonych i okablowanych elementoów.
Jednostka zasilająca VHF

W środowiskach roboczych tj. piekarnie, kuchnie gastronomiczne i przemysłowe, rzeźnie lub laboratoria, należy spełnić dodatkowe wymagania w zakresie doprowadzania energii elektrycznej. Do takich zastosowań przeznaczona jest jednostka VHF.  Montaż w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, o stopniu ochrony do IP 44.

Właściwe akcesoria do każdego zastosowania
Bogaty program akcesoriów uzupełnia ofertę jednostek zasilających typu VH i VHF. Umożliwia montaż osprzętu Modul 45, standardowych wyłączników i gniazd zasilających, dostawnych gniazd z systemem mocującym 38 x 38 mm, gniazd i wtyczek CEE, urządzeń ochronnych i wielu innych elementów. Dzięki temu jednostki zasilające można stosować niemalże wszędzie. Prąd, sprężone powietrze, przyłącza teleinformatyczne, jak również rozwiązania dostosowane do kraju instalacji można wykonać wszędzie tam, gdzie są potrzebne.