close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Kablowe systemy nośne

WDB-L wspornik do lekkich tras kablowych

Jeden produkt z wieloma możliwościami montażu

Jeszcze nigdy instalacja kabli i przewodów w korytkach kablowych nie była taka prosta: wspornik WDB-L do lekkich tras kablowych zapewnia otwarty i łatwy dostęp do kabli. Dzięki temu kable można w każdej chwili dodać do instalacji. Podczas tworzenia instalacji na budowie, podczas uzupełniania kabli teleinformatycznych później oraz w celu ułożenia dodatkowych kabli w dowolnym momencie. To wszystko jest możliwe bez jakiejkolwiek zmiany konstrukcji nośnej trasy kablowej.

Wspornik WDB-L: możliwości montażu i zalety w skrócie

Montaż do stropu:

 • łatwa instalacja
 • niewielka wysokość montażowa
 • swobodny dostęp z boku do koryt kablowych
 • montaż tylko z wspornikiem i kotwą, nie są potrzebne dodatkowe narzędzia

Montaż na ścianie:

 • możliwy jest również montaż ścienny
 • wspornik do obydwu opcji: montażu do stropu i na ścianie
 • brak podwójnego zakupu materiału
 • szybka i łatwa instalacja

Wspornik ścienny i do stropu do lekkich tras kablowych: przykłady instalacji
Wspornik WDB L umożliwia nie tylko szybkie, łatwe i bezpośrednie mocowanie trasy kablowej na ścianie i stropie, lecz oferuje również wiele możliwości montażu z użyciem pręta gwintowanego. Dzięki temu koryta kablowe można, w razie potrzeby, w każdej chwili podwiesić niżej, aby w ten sposób obejść instalacje innych firm. Trwała instalacja trasy kablowej z jednym centralnie umieszczonym prętem gwintowanym jako element zdejmowany jest również możliwa.

 • Wspornik WDB-L zapewnia wiele opcji łączenia
 • Jest potrzeba rozbudowania trasy kablowej o dodatkowy poziom? Wystarczy przykręcić drugi wspornik WDB-L za pomocą śrub mocujących - i gotowe.
 • Szybkie i proste łączenie z łatwym dostępem do modernizacji

 • Po połączeniu kilku wsporników WDB-L można zamocować maksymalnie 4 poziomy tras kablowych
 • System w tym czasie jest cały czas otwarty i swobodnie dostępny
 • Nie jest konieczne uciążliwe przeciąganie kabli i przewodów

Jeden produkt, wiele możliwości montażu

Niezależnie od podjętej decyzji dotyczącej metody montażu, system pozostaje cały czas otwarty, a instalacja swobodnie dostępna. Wspornik WDB-L zapewnia, że instalacja kabli w korytach kablowych, korytkach siatkowych lub drabinach kablowych jest łatwa jak nigdy dotąd. Można łączyć ze sobą maksymalnie cztery poziomy różnych tras kablowych. Wspornik WDB-L zapewnia maksymalną elastyczność.

Wspornik WDB-L: podtrzymanie funkcji w instalacjach elektrycznych wg DIN 4102-12.

Wspornik WDB L (AHB L) został sprawdzony w warunkach pożarowych zgodnie z wymaganiami normy DIN 4102-12. Został on przy tym sklasyfikowany jako E30 / E90. To oznacza, że przyczynia się do podtrzymania funkcji instalacji elektrycznych, ponieważ w przypadku pożaru drogi ewakuacyjne i ratunkowe muszą być dostępne jak również wyposażenie techniczne, takie jak oświetlenie awaryjne, systemy alarmowe lub systemy oddymiania muszą wciąż funkcjonować.

W trasach kablowych OBO można układać kable podtrzymania funkcji, aby zapewnić ciągłość zasilania oraz przekazu sygnałów w razie pożaru. Odstęp między wspornikami wynosi maksymalnie 1,5 metra, zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Sprawdzona jakość: bezpieczeństwo mechaniczne wspornika do tras kablowych

Bezpieczeństwo i jakość wszystkich produktów to priorytet firmy OBO. Dlatego właśnie OBO ma własne centrum badań, centrum testów BET. Tutaj stale nadzoruje się i kontroluje jakość produktów OBO. Symulowane są obciążenia i sytuacje, którym sprostać muszą produkty.

Dla systemu WDB L przetestowane wartości SWL zostały wykazane we współpracy z centrum testowym BET. Jest to test systemowy w oparciu o DIN EN 61537 w połączeniu z korytami kablowymi RKS®-Magic.

Mocowanie sufitowe i mocowanie ścienne koryt kablowych sprawdzone pod kątem jakościowym

W celu zagwarantowania nośności kablowych systemów nośnych, zdefiniowano w normie DIN EN 61537 badania bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) i określono warunki przeprowadzania takiego badania. Urządzenie testowe KTS jest własną konstrukcją OBO Bettermann, rozbudowywaną w ciągu lat i dostosowywane do nowych wymagań i właściwości.

Systemy nośne tras kablowych montuje się zgodnie z wymogami normy DIN EN 61537 i przy użyciu siłownika hydraulicznego umieszcza pod obciążeniem. Występujące w trakcie tego procesu odkształcenia są rejestrowane przez automatyczny przetwornik przemieszczenia i rejestrowane wraz z oddziaływującym obciążeniem. Jeżeli koryto kablowe wytrzyma wywierane na nie obciążenie, to w celu pełnego zabezpieczenia poddaje się korytko sile 1,7-krotnie wyższej. Po raz kolejny dokumentuje się odkształcenie w odniesieniu do obciążenia. Badanie to przeprowadza się dla każdego rozstawu zamocowań, w trzech powtórzeniach, w celu wykluczenia nielinearności wyników lub odstępstw.

Na urządzeniu testowym KTS można przeprowadzać badania na elementach o ciężarze do 7 ton. Możliwe są przy tym następujące maksymalne rozstawy podpór:

 • do 7 m jako konstrukcja złożona z dwóch wsporników
 • do 10 m jako konstrukcja złożona z jednego wspornika z wysięgnikiem
 • do 15 m jako konstrukcja złożona z jednego wspornika bez wysięgnika

Na urządzeniu testowym KTS można przeprowadzić następujące testy zgodnie z normą DIN EN 61537:
 • Kontrola bezpiecznego obciążenia roboczego systemów nośnych kabli o określonej długości, zamontowanych na powierzchni poziomej, o poziomym kierunku pracy z kilkoma rozstawami podpór
 • Kontrola bezpiecznego obciążenia roboczego systemów nośnych kabli o określonej długości, zamontowanych na powierzchni poziomej, o poziomym kierunku pracy z jednym rozstawem podpór
 • Kontrola bezpiecznych obciążeń roboczych (SWL) wsporników
 • Kontrola bezpiecznych obciążeń roboczych (SWL) wieszaków